Tag: rząd

Szkolenia BHP – nowe zaświadczenia ze szkoleń

Przełom roku 2019 i 2020 przyniósł w naszym kraju wiele zmian prawnych. Oczywiście w tym serwisie najbardziej interesują Nas zmiany w Prawie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jakie zmiany? W odniesieniu do szkoleń wstępnych ogólnych BHP zmienił się wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu. W nowym wzorze nie doszukamy się jednak zmian w samej zasadniczej treści tego …