Tag: obowiązkowe szkolenia

Szkolenia obowiązkowe

W polskich firmach, muszą być organizowane szkolenia BHP. Wymóg taki wynika z kodeksu pracy, oraz rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to szkolenia wstępne, oraz okresowe. Szkolenia wstępne są to pierwsze dni zatrudnienia pracownika, są podzielone na część teoretyczną zwaną instruktażem ogólnym z zakresu BHP, oraz na część stanowiskową, która …