Tag: bhpowiec

BHP z punktu widzenia pracodawcy

Szkolenia BHP są ważne nie tylko z punktu samego pracownika, ale też pracodawcy. To on bowiem zobowiązany jest dobrze zaznajomić pracownika z obowiązującymi przepisami i zasadami w danej firmie, gdyż taki pracownik nie będzie narażał miejsca pracy, siebie ani innych osób na jakiekolwiek zagrożenia. Dlaczego pracodawca powinien wysłać pracownika na szkolenie wstępne ogólne BHP? Dzięki …