Szkolenie wstępne BHP jakie długie?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest organizowanie szkoleń BHP dla nowych pracowników. Mowa tu o szkoleniach dwojga rodzajów:

Często długość tych szkoleń jest marginalizowana.

A przepisy, w tym „Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” jasno określają, ile czasu mają trwać poszczególne typy szkoleń.

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia wymiary czasowe szkoleń wstępnych, są jak niżej:

Warto w tym miejscu nadmienić, że wspomniane Rozporządzenie mówi o godzinach lekcyjnych, czyli jedna „godzina” trwa 45 minut.

Dodatkowo warto wspomnieć, że podane powyżej czasookresy są minimalnymi i pracodawca może zawsze zorganizować dłuższe szkolenie BHP i stanowiskowe.