Szkolenie BHP informatyka

Informatyk to zawód bardzo niejednorodny. Pod tym pojęciem może się kryć specjalista od software, jak również specjalista od hardware. Obu tych specjalistów dzieli wiele różnic. Informatyk zajmujący się oprogramowaniem jest pracownikiem o charakterze biurowo – administracyjnym. Lwia część jego zadań polega na pracy przy komputerze i wprowadzaniu do komputera danych, a konkretnie kodu programu. Taki pracownik powinien być traktowany właśnie jako pracownik administracyjno-biurowy, w związku z czym szkolenie okresowe BHP powinien przechodzić co 6 lat.

Z drugiej strony informatyk zajmujący się sprzętem – właściwe byłoby określenie mechanik komputerowy – ma zupełnie inną pracę. Jego praca polega głównie na diagnozowaniu komputerów z częstą koniecznością rozebrania komputera, ale również na składaniu komputerów. Ponadto wykonuje wszelkie możliwe naprawy na sprzęcie z użyciem typowych narzędzi (jedyna różnica, że są to narzędzia mniejszego kalibru). Ten rodzaj informatyka ma charakter pracy w większości fizyczny, więc traktować go należy jak pracownika fizycznego – konsekwencją jest szkolenie okresowe BHP co 3 lata.

Jest jeszcze jedna możliwość. W sytuacji gdy informatyk jest również monterem sieci teletechnicznych. Oczywiście wtedy praca pozostaje pracą o charakterze fizycznym, ale mogą mieć miejsce prace szczególnie niebezpieczne.Tymi pracami mogą być prace na wysokości (na słupach), ponadto przebudowywana sieć teletechniczna może być również zlokalizowana w ziemi w kanałach technologicznych i wtedy informatyk musi wejść do studzienki, bądź innej ograniczonej przestrzeni. Tak więc informatyk sieci teletechnicznych musi być szkolony okresowo z zakresu BHP co roku.