Szkolenia z BHP – podstawowe i zaawansowane

Wiele profesjonalnych firm organizujących fachowe szkolenia BHP w całej Polsce posiada w swojej ofercie pakiety zarówno dla dużych firm i przedsiębiorstw, jak i dla mniejszych działalności, biur czy kancelarii. Niewątpliwie, każdy pracownik powinien przejść na początku pracy przez szkolenie wstępne ogólne, które w sposób precyzyjny określi, jak powinna dana osoba zachowywać się w miejscu pracy, by działania te były bezpieczne, higieniczne i komfortowe nie tylko dla niego, ale także dla pozostałych osób tam pracujących.

Szkolenie podstawowe

Szkolenia BHP mogą być skierowane zarówno do osób, którym potrzebna jest podstawowa wiedza z tego zakresu, jak i do osób, które ze względu na rodzaj i specyfikę wykonywanej pracy, powinni poszerzyć ją o bardziej zaawansowane kwestie. I tak np. pracownicy biur muszą dokładnie wiedzieć, w jakich odstępach należy pracować od monitora, co jaki czas powinni robić przerwy, by wstać od biurka i się przejść, gdzie można bezpiecznie zapalić papierosa oraz gdzie jeść posiłki.

Szkolenie zaawansowane

Osoby, które pracują w trudnych warunkach, powinny być lepiej powiadomienie, jaka jest ich specyfika pracy oraz co może im grozić za nieprzestrzeganie zasad. I tak np. praca na wysokościach wymaga skupienia, noszenia odpowiedniego zabezpieczenia oraz dokładnego sprawdzania sprzętów, na których się pracuje. Z kolei, praca przy środkach chemicznych wymaga specjalnego oprzyrządowania i odzieży ochronnej, o której zawsze pracownicy powinni pamiętać.