Szkolenia obowiązkowe

W polskich firmach, muszą być organizowane szkolenia BHP. Wymóg taki wynika z kodeksu pracy, oraz rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to szkolenia wstępne, oraz okresowe. Szkolenia wstępne są to pierwsze dni zatrudnienia pracownika, są podzielone na część teoretyczną zwaną instruktażem ogólnym z zakresu BHP, oraz na część stanowiskową, która jest praktycznym wprowadzeniem w obowiązki pracownika już na stanowisku pracy – w tej części oczywiście też są poruszane praktyczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe należy przeprowadzać przed ukończeniem okresu ważności szkolenia wstępnego ogólnego, czyli zależnie od statusu pracownika jest to od sześciu do 12 miesięcy od szkolenia ogólnego. Szkolenia okresowe przeprowadzane są następnie cyklicznie, przy pracach szczególnie niebezpiecznych występujących na stanowiskach pracy, pracownicy muszą przechodzić takie szkolenie co najdalej 12 miesięcy, w przypadku pracowników administracyjno-biurowych i innych, ten okres może wynieść aż 72 miesiące.