Składowe skutecznego szkolenia BHP

Nadal na rynku możemy się spotkać ze szkoleniami BHP, która są po prostu nudne. Takie szkolenie nie spełnia żadnej roli, oprócz tej jednej – wypełnienia obowiązku ustawowego. Natomiast pracodawcy, którzy chcą, żeby ich pracownicy po szkoleniu BHP wynieśli jakąś wiedzę i umiejętności, powinni postawić na wykonawców, którzy prowadzą szkolenie BHP w sposób skuteczny, a więc w taki, który dociera do pracowników, oraz powiększa ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Jakie są to elementy?

Przede wszystkim materiały szkoleniowe nie tylko pod postacią prezentacji, ale również materiały służące głębszemu zaangażowaniu pracowników, czyli na przykład rekwizyty, czyli na przykład materiały, które mogą być użyte do quizów, konkursów pomiędzy pracownikami. Po drugie jest to angażowanie kursantów w treść szkolenia. Może się to odbywać właśnie poprzez konkursy, poprzez quizy, ale bardzo często niedocenianym środkiem jest prosta pogadanka, jest dyskusja. Pracownicy którzy są zaangażowani czynnie w szkolenie, przede wszystkim wyrabiają sobie skojarzenie bezpieczeństwa i higieny pracy z czymś ważnym, z czymś co ich bezpośrednio dotyczy, a nie z elementem niechcianym, który tylko im przeszkadza. Wtedy jest większa szansa, że pracownicy zasady BHP, o których dowiedzą się na szkoleniach, wprowadzą do stosowania, a to bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na ich stanowiskach pracy.