BHP z punktu widzenia pracodawcy

Szkolenia BHP są ważne nie tylko z punktu samego pracownika, ale też pracodawcy. To on bowiem zobowiązany jest dobrze zaznajomić pracownika z obowiązującymi przepisami i zasadami w danej firmie, gdyż taki pracownik nie będzie narażał miejsca pracy, siebie ani innych osób na jakiekolwiek zagrożenia.

Dlaczego pracodawca powinien wysłać pracownika na szkolenie wstępne ogólne BHP?

Dzięki uczestniczeniu w takim szkoleniu, pracownik doskonale będzie wiedział, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych oraz dowie się, jak postąpić w przypadku pożaru, zalania budynku czy tez w przypadku innych zdarzeń. Również dzięki szkoleniom BHP, pracownik doskonale zna postępowanie w razie wypadków medycznych. Udzielenie bowiem pierwszej pomocy to obowiązek każdego człowieka. W miejscu pracy jednak może zdarzyć się zachłyśniecie, porażenie prądem lub udar u drugiego człowieka (kolegi z pracy) – dlatego też każdy z nas powinien wiedzieć, jak się zachować w każdej sytuacji.

Istotne informacje

Na takim szkoleniu pracownik także informowany jest przez BHP-owca gdzie w danym zakładzie pracy znajdują się wejścia ewakuacyjne, apteczki oraz gaśnice i hydranty. Każda osoba pracująca w określonym budynku powinna doskonale zaznajomić się ze wszelkimi sprzętami znajdującymi się tam oraz wiedzieć, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy.