Szkolenia BHP – nowe zaświadczenia ze szkoleń

Przełom roku 2019 i 2020 przyniósł w naszym kraju wiele zmian prawnych. Oczywiście w tym serwisie najbardziej interesują Nas zmiany w Prawie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie zmiany?

W odniesieniu do szkoleń wstępnych ogólnych BHP zmienił się wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu. W nowym wzorze nie doszukamy się jednak zmian w samej zasadniczej treści tego zaświadczenia. Zmianie uległa część nagłówkowa, to znaczy w chwili obecnej po lewej stronie zaświadczenia u góry znajduje się określenie: „oznaczenie pracodawcy”. Wcześniej w tym miejscu było sformułowanie „pieczęć pracodawcy” – jednak teraz Rząd chce Nam upraszczać życie i firmy, które nie posiadają pieczątki nie mają żadnych problemów z wypisaniem karty szkolenia wstępnego.

Szkolenia okresowe.

Przede wszystkim dodano nową grupę do szkolenia, gdyż wcześniej w grupie „pracownicy administracyjno – biurowi i inni” „upychano” wszystkie możliwe grupy pracowników, które w pracy musiały coś zapisywać, rejestrować, bądź używać komputera klasy PC. Robiono tak, gdyż pracowników administracyjno – biurowych szkoli się najrzadziej – co 6 lat. Zaś pracowników fizycznych co 3 lata, więc rzadsze szkolenia BHP to o połowę mniejsze koszty.

W chwili obecnej dla wszystkich pielęgniarek, magazynierów i innych pracowników tak na prawdę fizycznych, dla których jednak istotnym elementem pracy jest typowy obrót danymi i dokumentami (z tym, że nie dominującym elementem!) utworzono nową grupę i powstał dla niej osobny ramowy program szkolenia.

Zaświadczenia ze szkoleń okresowych BHP.

Również tutaj zaszła pewna zmiana. I podobnie jak z zaświadczeniami ze szkoleń wstępnych BHP, tak i przy szkoleniach okresowych, zmiana ta jest niewielka. Mianowicie z treści zaświadczenia usunięto datę urodzenia kursanta. Zapewne jest to spowodowane zmianami w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych – a przecież kombinacja daty urodzenia i miejsca urodzenia to są dane wrażliwe.