Stanowiskowe szkolenia BHP na budowie

W polskim prawie pracy wymagane jest przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych w początkowych godzinach pracy nowego pracownika na danym stanowisku pracy. Mógłby stąd iść prosty wniosek, że pracowników budowlanych wystarczy przeszkolić stanowiskowo tylko raz, podczas zatrudnienia. Nie do końca jest to słuszne podejście, gdyż każda budowa cechuje się odrębnymi warunkami wykonywania pracy, na każdej z budów dany …

Szkolenie okresowe BHP bibliotekarza

Praca w bibliotece jest pracą o charakterze administracyjno-biurowym. Oczywiście ma ona komponenty fizyczne, jak na przykład przewożenie książek, układanie ich na regałach. Jednak esencją tej pracy jest rejestrowanie ruchu książek (wydawania i przyjmowania zwrotów książek). Jest to więc typowa praca biurowa. Mając na uwadze powyższe, bibliotekarz powinien być szkolony okresowo BHP co 6 lat. Możliwe, …

Szkolenie BHP informatyka

Informatyk to zawód bardzo niejednorodny. Pod tym pojęciem może się kryć specjalista od software, jak również specjalista od hardware. Obu tych specjalistów dzieli wiele różnic. Informatyk zajmujący się oprogramowaniem jest pracownikiem o charakterze biurowo – administracyjnym. Lwia część jego zadań polega na pracy przy komputerze i wprowadzaniu do komputera danych, a konkretnie kodu programu. Taki …

Szkolenia BHP – nowe zaświadczenia ze szkoleń

Przełom roku 2019 i 2020 przyniósł w naszym kraju wiele zmian prawnych. Oczywiście w tym serwisie najbardziej interesują Nas zmiany w Prawie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jakie zmiany? W odniesieniu do szkoleń wstępnych ogólnych BHP zmienił się wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu. W nowym wzorze nie doszukamy się jednak zmian w samej zasadniczej treści tego …

Szkolenie wstępne BHP jakie długie?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest organizowanie szkoleń BHP dla nowych pracowników. Mowa tu o szkoleniach dwojga rodzajów: szkolenie wstępne ogólne z zakresu BHP i prawa pracy szkolenie wstępne stanowiskowe, uwzględniające również elementy bezpieczeństwa pracy na stanowisku pracy, na które ma być oddelegowany nowy pracownik Często długość tych szkoleń jest marginalizowana. A przepisy, w tym „Rozporządzenie …

Składowe skutecznego szkolenia BHP

Nadal na rynku możemy się spotkać ze szkoleniami BHP, która są po prostu nudne. Takie szkolenie nie spełnia żadnej roli, oprócz tej jednej – wypełnienia obowiązku ustawowego. Natomiast pracodawcy, którzy chcą, żeby ich pracownicy po szkoleniu BHP wynieśli jakąś wiedzę i umiejętności, powinni postawić na wykonawców, którzy prowadzą szkolenie BHP w sposób skuteczny, a więc …

Jakie szkolenie na początek?

Masz nowego pracownika, albo sam nim jesteś. Co dalej? Czy nowy pracownik może być od razu „rzucony” w wir pracy? Otóż, nie, nie tak prędko. Pracodawca przed dopuszczeniem do pracy ma szereg obowiązków BHP dla nowych pracowników – jeszcze zanim dopuści ich do samodzielnej pracy. Pierwszą czynnością, jakiej zostanie poddany nowy pracownik powinno być szkolenie …

Ciekawe szkolenia BHP – to możliwe!

Stereotyp dotyczący kursów BHP bądź też szkoleń z zakresu Prawa Pracy to dla dużej grupy osób nuda oraz pewnego typu przymus. Każdy pracobiorca czy też student ma obowiązek odbyć takie kursy. To tyczy się również ludzi bez zatrudnienia, którzy ubiegają się o posadę. Dlaczego monotonność? Albowiem w większości wypadków takie szkolenia to normalny wykład, na …

Jak zaciekawić kursantów tematyką szkolenia BHP?

Biznesmeni, którzy są przymuszeni często przeprowadzać szkolenia BHP świetnie wiedzą, że dla robotników to przenikliwa męka. Taki jest stereotyp – przymusowe szkolenia BHP oraz szkolenia z zakresu Prawa Pracy nie należą do tych, które generują adrenalinę. Zazwyczaj są opatrzone nudnym wykładem prowadzonym przez wykwalifikowaną osobę. Czy wolno zmienić ten niekorzystny scenariusz? Wolno. Receptą na udane …

Szkolenia BHP – o czym będzie ta strona?

Wiedza o szkoleniach BHP zdaje się być wiedzą tajemną. Wystarczy posłuchać, jakie często do firm robiących szkolenia BHP padają pytania: Panie, a są w ogóle te szkolenia potrzebne? Czy wykonujecie badania BHP? (pierwsze pytanie od razu w rozmowie) Ile u Was kosztuje szkolenie BHP? Takich pytań, sugerujących niewiedzę pytającego jest cała masa, a te powyżej, …