Miesiąc: Styczeń 2020

Stanowiskowe szkolenia BHP na budowie

W polskim prawie pracy wymagane jest przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych w początkowych godzinach pracy nowego pracownika na danym stanowisku pracy. Mógłby stąd iść prosty wniosek, że pracowników budowlanych wystarczy przeszkolić stanowiskowo tylko raz, podczas zatrudnienia. Nie do końca jest to słuszne podejście, gdyż każda budowa cechuje się odrębnymi warunkami wykonywania pracy, na każdej z budów dany …

Szkolenie okresowe BHP bibliotekarza

Praca w bibliotece jest pracą o charakterze administracyjno-biurowym. Oczywiście ma ona komponenty fizyczne, jak na przykład przewożenie książek, układanie ich na regałach. Jednak esencją tej pracy jest rejestrowanie ruchu książek (wydawania i przyjmowania zwrotów książek). Jest to więc typowa praca biurowa. Mając na uwadze powyższe, bibliotekarz powinien być szkolony okresowo BHP co 6 lat. Możliwe, …

Szkolenie BHP informatyka

Informatyk to zawód bardzo niejednorodny. Pod tym pojęciem może się kryć specjalista od software, jak również specjalista od hardware. Obu tych specjalistów dzieli wiele różnic. Informatyk zajmujący się oprogramowaniem jest pracownikiem o charakterze biurowo – administracyjnym. Lwia część jego zadań polega na pracy przy komputerze i wprowadzaniu do komputera danych, a konkretnie kodu programu. Taki …

Szkolenia BHP – nowe zaświadczenia ze szkoleń

Przełom roku 2019 i 2020 przyniósł w naszym kraju wiele zmian prawnych. Oczywiście w tym serwisie najbardziej interesują Nas zmiany w Prawie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jakie zmiany? W odniesieniu do szkoleń wstępnych ogólnych BHP zmienił się wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu. W nowym wzorze nie doszukamy się jednak zmian w samej zasadniczej treści tego …